Avvikelserapportering, ledigheter & turbyten i Medvind

I Medvind finns funktion för effektiv rapportering av avvikelser för både medarbetare och ansvariga.

Medvind: avvikelserapportering, ledigheter och turbyten.Medvind: avvikelserapportering, ledigheter och turbyten.


Funktioner för avvikelserapportering

Du som är chef / planerare, eller medarbetare, kan lägga in samtliga avvikelser i planeringen, exempelvis

  • frånvaro
  • mertid
  • passbyte
Avvikelserna lägger du in antingen genom självservice i webbgränssnitt, smartphone eller via stämpling vid terminal.

Klarmarkera

När du är klar med periodens rapportering klarmarkerar du aktuell period. Klarmarkerad period markeras då med en specifik färg. Avvikelserapporteringen sker på samma sätt oavsett om personalen har fasta arbetstider eller någon typ av varierande arbetstider.

Kontrollera

All rapportering sammanställs på Lönerapport som både medarbetare och chef, när som helst kan ta fram för att verifiera resultatet av periodens rapportering.


Har du frågor om avvikelserapportering, ledigheter eller turbyten?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
813