Uppdrags- och projektrapportering

Vill du kunna följa hur medarbetarnas tid fördelas mellan olika projekt eller uppdrag? I Medvind finns en tydlig funktion för projektrapportering och fördelning av tid.

Medvind: fördelning av tid.

Fördelning av tid i Medvind.

Funktioner för fördelning av tid

Projekt och uppdrag kan vara kostnadsbärande eller följas upp för att få en uppfattning om hur intern arbetstid fördelas. I den uppdrags- och projektrapportering som Medvind erbjuder kan all närvarotid fördelas på projekt, uppdrag eller motsvarande. Antal timmar som rapporteras under månaden påverkas av schematiden och eventuella avvikelser som extratid och frånvaro.

Tiden som ska tillskrivas projekt eller uppdrag kan uppkomma på olika sätt:

  • Schema: tid som redan i grundschemat har planerats in på olika uppdrag.
  • Planering: uppdrag som angetts på specifika tidsintervall.
  • Stämpling: du kan föra tidsspecifika uppdrag under en hel dag, eller del av dag, genom att stämpla (och eventuellt stämpla om).
  • Projektrapportering: du kan naturligtvis också rapportera tiden i efterhand genom traditionell projektrapportering. Om du redan fångat tid på projekt eller uppdrag på annat sätt kommer denna tid att vara förifylld vid projektrapportering.

Har du frågor om fördelning av tid?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
815