Meddelandehantering i Medvind

Personmeddelande är en ny funktion för att adressera olika typer av meddelanden till grupper av medarbetare (eller enskilda).

Medvind: Meddelandehantering.

Funktioner för meddelandehantering: personmeddelande

Den stora finessen med personmeddelanden är att de dyker upp vid inloggning i alla typer av enheter och användargränssnitt, samt att medarbetaren tvingas att kvittera meddelandet innan hen kan gå vidare. Dessutom kan avsändaren av meddelandet följa upp vilka som läst / kvitterat meddelandet.


Har du frågor om meddelandehantering?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
823