Medvind - för effektiv arbetstidsplanering

Medvind är vår lösning för att göra din arbetstidsplanering så effektiv som möjligt. Systemet bygger på den senaste tekniken och klarar av att hantera verksamheter med varierande krav på schemaläggning och bemanningsplanering. Medvind är ett standardsystem med hög grad av flexibilitet där vi även kan göra anpassningar efter din verksamhets önskemål och krav.

Medvind - ett mångsidigt planeringssystem

Medvind används idag i flera olika verksamhets- och branschmiljöer. Allting är integrerat och uppdateras i realtid, oavsett om du använder få eller alla funktioner, har ett eller många avtal och så vidare. Det innebär till exempel att du löpande kan göra uppföljningar, se vad det har kostat eller kommer att kosta. 

Självklart kan allt det du vill ha på en och samma lönespecifikation läggas på denna. Några exempel på olika arbetstidsvillkor som Medvind hanterar är

  • en eller flera anställningar
  • hel- eller deltid
  • tim- eller månadsavlöning
  • olika arbetstidsmodeller
  • hel eller partiell frånvaro
  • ett eller flera scheman.
Kontakta oss
 
Skicka
803