Medvind Informationsteknik AB är nu ett företag i Visma

Läs mer

Medvind förvärvas av Bluegarden Group

Läs mer

Bollnäs kommun återinför Medvind

Läs mer

Nya administrationsmöjligheter på webben

Läs mer

Snabbtillsättning av vakanser

Läs mer

Medvinds nya hemsida lanseras

Läs mer

Datum spikade för Vindriktning 2016

Läs mer

Nygamla kunder

Läs mer