Medvind - vi ger din verksamhet vind i seglen

Med vårt system för personalplanering, Medvind, hjälper vi arbetstagare och arbetsgivare att uppnå sina mål genom att planera sin tid så effektivt som möjligt. Medvind har sedan starten utvecklats i tät relation till våra kunder och är idag ett av de ledande företagen inom arbetstidsplanering.

Vi erbjuder dig bred kompetens med specialinriktning

Medvind bildades 1995 och vi som arbetar i företaget har en bred och djup kunskap inom det personaladministrativa området. Vi såg tidigt behovet av system som går att anpassa efter branschspecifika behov och har idag nöjda kunder inom de flesta branscher.

Vi växer tillsammans med dig som kund

Vår strategi är att verka i nära samverkan med våra kunder, där era behov, teknisk utveckling och marknadskrafter tillsammans formar vår utvecklingsagenda. Kunder stannar hos oss i många år därför att Medvind ständigt utvecklas och växer tillsammans med våra kunder, i kombination med hög service och kvalitet i leveransen.

Medvind - vårt system för framgång

Arbetstidsplanering är en nyckelfunktion och verksamheter behöver kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar och varierande efterfrågan. En flexibel arbetstidsplanering skapar en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas möjlighet att påverka sina arbetstider ökar. Arbetstidsplanering har på så vis blivit en fråga om att förbättra organisationens effektivitet och stärka företagets konkurrenskraft, samtidigt som medarbetarnas arbetsförhållanden ska förbättras. En välmående arbetsplats och ett framgångsrikt företag är en komplex uppgift som kräver ett kraftfullt verktyg.

Medvind är utvecklat utifrån alla dessa förutsättningar. Tillsammans med våra kunder når vi framgång.

Kontakta oss
 
Skicka
802