Planering & bemanning i Medvind

Bemanningsöversikter, ersättarplanering, passmarknad, vakansplanering - funktionerna och de många möjligheterna i Medvind passar alla typer av personalintensiva verksamheter.

Medvind: Planering och bemanning.

Planering och bemanning i Medvind.

Funktioner för planering och bemanning

I processen planering erbjuder Medvind stöd för att

  • fastställa faktisk arbetstid
  • bemanna arbetsuppgifter
  • utföra den operativa planeringen där rapporterade avvikelser hanteras.

Den faktiska arbetstiden kan jämföras mot resursbehovet för aktuell tidsperiod och även värderas i relation till regelverk kring dygns- och veckovila.

Personalens fastställda arbetstider rullar ut så länge som det finns ett giltigt schema eller arbetstider som definierats genom någon typ av önskearbetstid.

Anpassning av information

Informationen i översikterna kan anpassas beroende på vilken information som ska visas och vilka färger som ska användas för att markera olika typer av händelser. Det finns ett antal olika vyer som beskriver:

  1. All personal och deras arbetstid på vald enhet för vald tidsperiod.
  2. En person och dennes arbetstider under vald period.
  3. Konfigurerbara översikter avseende:
  • Frånvaro / semesterplanering
  • Timmar eller arbetspass
  • Utfall för hela enheten
  • Utfall för enskild person.

Har du frågor om planering och bemanning?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
810