Produktivitetsstyrning i Medvind

Genom Medvinds stöd för produktivitetsstyrning får du förslag på hur du ska bemanna verksamheten för bästa resultat.

Funktioner för produktivitetsstyrning

Medvind föreslår hur bemanningen bör se ut baserat på tidigare utfallsdata och produktivitetskrav. Utfallsdata kan vara exempelvis

  • volymen personalresurser i förhållande till försäljning i pengar
  • antal artiklar
  • antal kunder
  • antal kvittorader under perioden.

Har du frågor om produktivitetsstyrning?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
811