Resursbehov & grundschema i Medvind

Utifrån din verksamhets behov visas vilket arbete som ska utföras och vilka resurser som krävs vid varje tillfälle. Informationen om resursbehov i Medvind kan sedan exporteras till externa system, exempelvis som budgetunderlag. I Medvind finns självklart också stöd för effektiv schemahantering. Här finns exempelvis ingen begränsning i hur många parallella scheman en person kan ha.

Medvind: resursbehov.

Resursbehov i Medvind.

Resursbehov

Resursbehov syftar till att kvantifiera verksamhetens behov av personal i förhållande till den verksamhet man ska bedriva. Resursbehovet kan specificeras på

 1. personalgrupp
 2. kompetens
 3. uppgift

Schemaläggning och grundschema

Schemaläggning är modulen för att skapa grundscheman. Används detta tillsammans med resursbehovet blir resursbehovet ingångsvärde i arbetstidsplaneringen. Under schemaläggning ges stöd för att följa bland annat

 • summeringar i form av schemalagda timmar och/eller dagar
 • sysselsättningsgrad
 • semesterfaktor och/eller tjänstledighetsfaktor
 • årstimmar

Ett grundschema kan definieras för en person, en roll eller en typ av uppgift. Detta väljer kunden helt fritt. Schemat och den faktiska arbetstiden genererar de faktorer som ligger till grund för exempelvis löneavdrag vid frånvaro. Exempel på andra egenskaper:

 • Schemaraden kan knytas till en eller flera personer.
 • Schemaraden kan kopieras till ny rad eller nytt schema.
 • Stöd för olika typer av arbetstidsmått.
 • Grundschemat är datumstyrt och kan definieras rullande eller kalendariskt (1-52 veckor)

Har du frågor om resursbehov och grundschema?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
808