Hos TBT Stockholm rullar Medvind som på räls

TBT står för Tunnelbanan Teknik - TBT Stockholm är det företag som sköter servicen på tunnelbanetågen i Stockholm. När vi talar med TBT har personalen knappat in uppgifter i Medvind i ett halvår. Här berättar Anette Pierrou och John Wetterstrand om den första tiden med nytt tidsplaneringssystem.

Hos TBT Stockholm rullar Medvind som på räls.

John, hur har det gått hittills, är ni nöjda så här långt med Medvind?

- Ja, det tror jag nog. Alldeles i början upplevde vi att det var väldigt många nya regler vi fick införa i organisationen. Från och med oktober rullar det dock som det är tänkt och nu finslipar vi bara. Men allting har gått väldigt fort, från det att vi fattade beslut om nytt system till det att vi införde Medvind. Införandet blev väldigt forcerat på grund av att det system vi hade tidigare togs ur drift, vi var tvungna att snabbt hitta ett annat. Med tanke på det så kan man säga att det gått bra hittills och att vi är nöjda. Supporten hos Medvind har varit till stor hjälp.


Du då Anette, hur har du uppfattat den första tiden?

- Samarbetet med Medvind har som sagt funkat bra, vi har fått allt det stöd och den hjälp vi behövt, och kan alltid kontakta supporten via det som kallas KundArean i systemet. Men visst var det korvstoppning i början för att lära sig allt. Och att införa nya rutiner i en stor organisation tar tid.


Hur många är ni som jobbar inom TBT Stockholm?

- Vi är ungefär 450 personer som använder Medvind. Och då får du komma ihåg att medarbetarna tidigare aldrig har registrerat sin arbetstid själva utan skrivit ner tid på lösa lappar som chefen sedan tagit hand om. Det har varit en stor omställning för många.


Oj då, hur har det tagits emot då?

- Det är lite både och. De allra flesta accepterar det och kan se nyttan med att samla in data på det här sättet. De känner att de bidrar till att förbättra verksamheten och i slutändan även arbetsmiljön. Men det är väl ingen som är jättelycklig över att behöva knappa in uppgifter i ett datasystem varje dag.


Ni ansvariga då, vad tycker ni? John?

- Vi får in mängder av värdefull information, till exempel hur lång tid olika arbetsmoment tar att göra. Vi gör ungefär 90 000 aktiviteter per år i vårt företag och har tidigare bara kunnat uppskatta hur lång tid saker och ting tar. Det blir lättare att planera när man kan mäta den verkliga tiden. Och så behöver vi inte längre sitta och skriva in medarbetarnas uppgifter från deras lösa lappar.


Men 90 000 aktiviteter? Har de matats in i Medvind manuellt?

- Nej, det ligger i ett separat underhållssystem som vi har sedan tidigare. Det praktiska är att det gick att få en integration mellan det systemet och Medvind.


Beskriv hur ni arbetar med uppföljning av produktivitet i Medvind.

- Vi använder alltså systemet för att hålla reda på vad personalen gör, för att producera bättre. Personalen har fått koder som motsvarar olika arbetsmoment på dels direkt tid, alltså själva produktionen, och dels indirekt tid. Indirekt tid kan vara till exempel när man städar efter sig på arbetsplatsen, eller rangerar ett tåg, alltså sysslor som inte finns med i arbetsordern men som ändå måste göras. Vi använder också stämpelklockan i systemet för att stämpla in och ut för arbetsdagen. Missar man att registrera något moment finns det möjlighet till efterregistrering, då skriver man upp den tid momentet tog istället för exakta klockslag.


Var de anställda oroliga för att systemet skulle användas för övervakning?

- När vi har försökt att införa liknande system tidigare har det alltid stött på patrull eftersom många varit oroliga. När vi införde Medvind utfördes en informationskampanj som gav en helt annan acceptans. Det vi är intresserade av är tidsåtgång på gruppnivå och per arbete, inte på individnivå. Dessutom kan det vara så att en långsammare person gör ett bättre arbete och det vi strävar efter är just kvalitet. Vi är inte ute efter att sätta dit någon. Kanske lyckades vi förklara detta på ett bättre sätt när vi ville införa Medvind.


Nu då, vad är nästa steg?

- Vi finslipar som sagt våra rutiner. Till exempel vill vi gärna packa ihop arbetsmoment för att medarbetarna ska slippa registrera orimligt ofta, de kommer själva med förslag på hur vi ska kunna effektivisera registreringen. Inför sommarsemestrarna kommer de också att kunna lägga in sina önskemål om ledigheter själva. Sådana här förbättringar bidrar till en allt bättre arbetsmiljö och det är precis dit vi vill.

Kontakta oss
 
Skicka
820
833