Utfall & uppföljning i Medvind

I Medvind kan man se prognos och uppföljning i tid och/eller pengar på valfri nivå.

Medvind: utfall och uppföljning.

Utfall och uppföljning i Medvind.

Funktioner för utfall och uppföljning

Det ska vara lätt att följa upp hur timmar används i verksamheten, samt vilken effekt den planerade tiden och avvikelserna får. I flikarna för utfall får du som ledare snabbt en bild av vad som genereras eller kommer att genereras.

Kostnadskalkylering

Medvind innehåller även funktioner för kostnadskalkylering baserat på de personer som planeringen omfattar. Detta kan ske uttryckt i antal timmar eller uttryckt i kronor. Kalkyleringen görs utifrån angiven organisation och datumurval (även simulering framåt i tiden) och kan baseras på

  • resursbehovet
  • grundschema
  • faktisk planering (inklusive rapporterade avvikelser)

Har du frågor om utfall och uppföljning?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
818