Utvärdering till lön i Medvind

Medvind erbjuder en hög automatiseringsnivå för utvärdering till lön, vilket reducerar behovet av manuell lönerapportering och du får tid över till annat. Medvind utvärderar all tid till rätt ersättningar (lönearter) beroende på gällande avtal och skickar sedan informationen till ert lönesystem.

Funktioner för utvärdering till lön

Medvind klarar att hantera ett stort spektra av olika arbetstidsmodeller och varje person knyts till en specifik arbetstidsregel. Summeringar av tidssaldon kan redovisas i realtid per olika tidsintervall och populationer, det vill säga

  1. per person
  2. konsoliderat på olika nivåer i organisationen.

Arbetstidsregel

Medarbetarens anställningsuppgift är kopplad till en arbetstidsregel. Denna regel beskriver

  • medarbetarens villkor avseende utvärdering av tid gentemot lagar och avtal.
  • möjliga avvikselse- och frånvaroorsaker
  • regelverk kring dygns- och veckovila.

Till anställningen knyter man även personens eventuella regelverk kring

  • flextidregistrering
  • kom och gå-registrering.

Har du frågor om utvärdering till lön?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
817