Vakans- & vikariehantering i Medvind

Medvind har med sin funktion för vakans- och vikariehantering utvecklats till ett oerhört kraftfullt verktyg för att enkelt hantera bemanningen i verksamheter där vakanser måste ersättas. Medvind hanterar bland annat vikariebeställningar per SMS och erbjuder bemanningsöversikter, ersättarplanering, passmarknad och vakansplanering.

Medvind: vakans- och vikariehantering.

Vakans- och vikariehantering i Medvind.

Funktioner för vakans- och vikariehantering

När frånvaro eller andra brister uppstår i bemanningen kan Medvind tydliggöra vakanser. För dig som chef, arbetsledare eller arbetsplanerare blir det då enkelt att se och hantera de uppkomna vakanserna. Vakanser kan också definieras utifrån ett behov att förstärka bemanningen.

Man kan därefter välja att

  • själv söka en ersättare.
  • lägga in en vikariebeställning i central bemanningsenhet.
  • publicera ett vakant pass på Medvinds passmarknad.

Sms och Passmarknad

I många fall används funktionen med sms för att hitta en ersättare. Då svarar ersättaren på förfrågan via sms, rakt in i Medvind. En annan möjlighet är att via Medvinds passmarknad publicera vakanta pass. Där kan alla medarbetare i sin självservice sedan se om det finns lediga pass och anmäla sitt intresse för dessa.

Andra funktioner för enskilda medarbetare

I planeringen är den enskilde medarbetaren aktiv genom exempelvis

  • avvikelserapportering
  • rapportering av tid på aktiviteter
  • ansökningar
  • passbyten

Dessa händelser kan påverka bemanningssituationen, varvid du som chef eller planerare behöver använda Medvinds funktioner kring ersättar- och vikariehantering. Här kan resurser från interna pooler planeras in eller sms-förfrågning om tjänstgöring skickas till timvikarier.


Har du frågor om vakans- och vikariehantering?

Välkommen att kontakta oss på Medvind


Kontakta oss
 
Skicka
803
816